Política de privacitat

En compliment de la normativa de Protecció de Dades Personals i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), a continuació LIQUATS VEGETALS, S.A. (d’ara endavant, “LIQUATS VEGETALS”)) li proporciona la informació perquè conegui tots els elements rellevants al tractament de les seves dades.

 1. Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: LIQUATS VEGETALS, S.A.
CIF: A-17309329.
Direcció postal: Carretera de Vic, 1,23 km 17406 Viladrau – Girona.
Telèfon: 938 84 80 69.
Correu electrònic: legal@liquats.com

 

 1. En quin moment recollim les seves dades personals?

Les seves dades personals poden ser recollides en els següents moments:

 • A través dels diferents formularis disponibles. El nostre lloc web disposa de diferents formularis a través dels quals obtenim informació per a diferents finalitats, per exemple, contactar amb nosaltres, sol·licitar determinada informació, gestionar la seva possible candidatura en un procés de selecció, entre altres.

 

 • Mitjançant Cookies: la nostra web instal·la cookies que permet el correcte funcionament de la web i recullen informació sobre la navegació, et recomanem que llegeixis la política de cookies per a tenir tota la informació sobre aquest tema.

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les seves dades personals poden ser tractades amb les següents finalitats:

 • Les seves dades seran tractades per a assistir, gestionar i atendre les possibles sol·licituds, comentaris i/o consultes formulades per vostè.

 

 • Les dades proporcionades a través de la secció “uneix-te al nostre equip” seran tractades amb la finalitat de gestionar i avaluar la idoneïtat de la seva candidatura i incloure’l com a possible candidat a ser contractat.

 

 • Sempre que comptem amb una base de licitud que ho permeti, tractarem les seves dades per a mantenir-li informat sobre serveis, promocions i productes relacionats amb la nostra activitat a través dels mitjans que vostè ens hagi proporcionat (telèfon, correu electrònic, SMS i/o sistema de missatgeria, entre altres) que puguin resultar-li d’interès.

 

 • La informació serà tractada per a complir amb les nostres obligacions legals, possibles resolucions judicials i altres decisions determinades per les autoritats. Incloent la comunicació de les seves dades personals a les forces i cossos de seguretat, sempre que tinguem sospites o indicis d’una actuació que pugui constituir un il·lícit/delicte penal.

 

 • Tractarem la seva informació per a realitzar anàlisis estadístiques de manera anònima a l’efecte de conèixer el funcionament dels nostres productes i/o serveis, amb la finalitat de millorar el desenvolupament i personalització dels nostres serveis.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

Els tractaments realitzats per LIQUATS VEGETALS es realitzen amb les següents bases legals:

 • Quan les seves dades són tractades per a assistir, gestionar i atendre les possibles sol·licituds, comentaris i/o consultes, el tractament es realitza sobre la base del seu consentiment en remetre’ns la seva consulta i/o sol·licitud (article 6.1.a) RGPD).

 

 • Quan la informació proporcionada, a través de la secció “uneix-te al nostre equip”, és tractada per a gestionar i avaluar la idoneïtat de la seva candidatura i incloure’l com a possible candidat a ser contractat, es realitza sobre la base del seu consentiment en remetre’ns la seva informació personal per a unir-se al nostre equip (article 6.1.a) RGPD).

 

 • Quan la informació és tractada per a complir amb les nostres obligacions legals, possibles resolucions judicials i altres decisions determinades per les autoritats, incloent la possible comunicació, el tractament es realitza sobre la base del compliment de les nostres obligacions legals (article 6.1.c) RGPD).

 

 • Quan les seves dades són tractades per a enviar-li informació sobre els nostres serveis, promocions i productes relacionats, el tractament es realitza sobre la base del seu consentiment (article 21.1 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic -LSSICE-) i/o l’habilitació legal prevista en l’article 21.2 de la LSSICE.

 

Li recordem que l’enviament d’aquestes comunicacions pot ser revocat en tot moment en cadascuna de les comunicacions rebudes mitjançant el mecanisme habilitat a aquest efecte.

 

 • Quan la informació s’utilitza per a realitzar anàlisis estadístiques de manera anònima a l’efecte de conèixer el funcionament del nostre producte i/o servei, el tractament es realitza per a la satisfacció del nostre interès legítim, que consisteix a gestionar i millorar els nostres productes i serveis (article 6.1.f) RGPD). Sempre tenint en compte que el nostre interès no prevalgui sobre els seus interessos, drets i llibertats fonamentals.

 

 1. Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les seves dades personals seran tractades durant el període necessari per a complir amb les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, així com per a conservar la seva informació personal en compliment de les disposicions de les lleis i normatives pertinents, especialment en relació als terminis legals de prescripció, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

El criteri que seguim per a això ve determinat per la finalitat de les dades recopilades i el compliment d’aquesta fi (p. ex., en cas de consentiment, pot revocar-ho en qualsevol moment) i, els períodes d’emmagatzematge obligats segons els requisits contractuals i normatius.

Tingui present que, en alguns casos, podrem conservar les seves dades durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, requeriments, responsabilitats i obligacions legals i/o contractuals, sempre estant degudament bloquejats.

 

 1. A quins destinataris es poden comunicar les seves dades?

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a les seves dades personals, els següents tercers:

 • Administracions públiques, Organismes i/o Autoritats competents i, les forces i cossos de seguretat pertinents, en supòsits que existeixi un requeriment, una obligació legal o considerem que hi ha indicis i/o sospites suficients per a estar davant un il·lícit o delicte penal.

 

 • Col·laboradors i tercers proveïdors de serveis que tracten informació com a encarregats del tractament de dades. Amb tots els nostres proveïdors s’ha celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament conforme la normativa de protecció de dades personals.

 

 • Empleats i/o col·laboradors autoritzats per LIQUATS VEGETALS, sempre subjectes a les normes de protecció de dades que resultin d’aplicació.

 

L’informem que LIQUATS VEGETALS no transfereix les seves dades personals a un país fora de l’Espai Econòmic Europeu (E.E.E.). No obstant, si es realitzés ens asseguraríem de disposar una adequada protecció de les dades personals mitjançant la utilització de les salvaguardes permeses per la normativa, especialment, l’ús de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea..

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilites dades personals?

Si tractem les seves dades has de saber que els seus drets són:

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: pot preguntar si des de LIQUATS VEGETALS estem tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests.

Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.

Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.

Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas, LIQUATS VEGETALS únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a oposar-se al tractament: deixarem de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, li facilitarem el transvasament de les teves dades al nou responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si ens ha donat el seu consentiment per a qualsevol propòsit específic, pot retirar-lo quan ho desitgi, sense que això afecti la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Per a exercir els seus drets has de contactar amb nosaltres enviant un email a legal@liquats.com o per escrit a l’adreça postal que consta l’apartat 1 de la present política.

Sempre que ho consideri oportú pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es).

Recorda que és el responsable de les dades que ens facilita, per això, les seves dades han de ser veraces, exactes i ha de mantenir-les actualitzades.

 

 1. Modificacions

Només utilitzarem les seves dades personals segons el que s’estableix en aquest document que està en vigor en el moment en què recaptem la seva informació. En el cas que LIQUATS VEGETALS dugui a terme una modificació sobre el tractament de les seves dades s’informarà oportunament.

 

 1. Informació addicional

Política sobre ús infantil. Els nostres serveis estan dirigits exclusivament a persones majors d’edat. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació de menors d’edat. En qualsevol cas, si vostè és pare, mare o representant legal i considera que el seu fill o tutelat ens ha remès dades personals, preguem que contacti amb nosaltres enviant un e-mail a legal@liquats.com.

Dades especialment protegides. LIQUATS VEGETALS no recull ni tractarà dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a salut o a la vida sexual o les orientacions sexuals.

Dades personals de tercers. Si les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, vostè garanteix que ha informat a aquesta tercera persona dels aspectes continguts en la present Política de Privacitat, i ha obtingut el seu consentiment per a facilitar-nos les seves dades per als fins assenyalats en aquesta Política.

Enllaços. En el lloc web de LIQUATS VEGETALS pot haver-hi enllaços a altres llocs web que considerem potencialment útils i informatius per a vostè. No obstant això, tingui present que no avalem ni recomanem el contingut ni els serveis de tals llocs web, ni som responsables de les polítiques de privacitat d’aquests. Recomanem que tingui en compte i llegeixi les polítiques de privacitat de tots els llocs que visiti. Recordi que el que s’indica en aquesta Política de Privacitat només regeix per a les dades que recapta i/o tracta LIQUATS VEGETALS.

Contacti’ns. Si en algun moment considera que no hem complert amb les disposicions establertes en aquesta Política de Privacitat, si us plau comuniqui’ns-el enviant un correu electrònic a legal@liquats.com. Si vol escalar un problema relatiu a la privacitat de les seves dades o té qualsevol pregunta relativa a aquesta Política de Privacitat, no el dubti i contacti’ns. Estarem encantats d’ajudar-lo.

 

 

Data actualització:

Octubre 2020